100 nieuwe woningen op voormalig Kijktuinen-terrein

Foto: RTV Nunspeet

Er worden nieuwe woningen gebouwd op het terrein van de voormalige Kijktuinen. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Er moeten met name woningen komen voor starters.

Er is ruimte voor de bouw van 100 woningen op 3 hectare van het terrein aan de Kienschulpenweg. De voormalige Kijktuinen Nunspeet zijn ontworpen door tuin- en landschapsarchitect L.J. Goedegebuure. Laatstgenoemde was ook de eigenaar van het terrein. Maar vanwege afnemende bezoekersaantallen en gezondheidsproblemen besloten Leen en Hennie Goedegebuure te stoppen met de Kijktuinen. Het terrein is overgenomen door de gemeente. En die wil er nu dus woningen bouwen.

Perfecte locatie

Vrijwel alle partijen zijn er over eens dat het een perfecte locatie is voor nieuwe woningen. In totaal moeten er zo’n honderd huizen komen, waarin jongeren, senioren en
zorgbehoevenden moeten komen te wonen. Ook gaan er stemmen op voor kleine woningen (de zogenoemde ‘tiny houses’), maar daar was nog niet iedereen het over eens.

3 velden

De locatie wordt opgedeeld in drie velden. Het veld aan de Kienschulpenweg en het middelste veld wil de gemeente ontwikkelen als woningbouwlocaties voor verschillende doelgroepen. Het achterste veld wordt gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats Nunspeet-West. De huidige begraafplaats heeft nog ruimte voor ongeveer 25 jaar. Deze ruimte kan hierdoor tijdelijk worden benut als zonnepanelenveld. Dat zou op een veld ter grootte van 1 hectare moeten komen.

De raad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met deze plannen. Die worden de komende tijd verder uitgewerkt.