Aanvraag toestemming windmolen in Hulshorst

Foto: Pixabay

De eigenaar van het bedrijf aan de Harderwijkerweg 440 in Hulshorst heeft diverse aanvragen ingediend bij de gemeente, waaronder het plaatsen van een windmolen op zijn terrein.

Hoewel een windmolen van 15 meter hoogte niet past binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2018 staat het college welwillend tegenover dit verzoek. ,,De gemeente erkent het belang van duurzaamheidsinitiatieven en is bereid medewerking te verlenen aan het verzoek onder voorwaarden. Zo zal de eigenaar onder meer moeten aantonen dat er geen slagschaduw ontstaat op nabijgelegen gebouwen. Het college zal dit verzoek voorleggen aan de commissie Ruimte en Wonen. Bij instemming zal dit als beleid worden geïmplementeerd in het bestemmingsplan Buitengebied. De te bouwen windmolen krijgt houten rotorbladen, groene masten staart en is daarmee beter landschappelijk inpasbaar.