Activiteiten en dienstverlening SWN stoppen

Foto: Stichting Welzijn Nunspeet

De nieuwsberichten over het Corona virus volgen elkaar in hoog tempo op. Op 12 maart jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Op dit moment is gelukkig nog geen enkel geval van Corona bekend, noch bij deelnemers, vrijwilligers of beroepskrachten van de SWN.

We doen er alles aan om dat zo te houden. We volgen daarvoor de adviezen op van de GGD, het RIVM en de overheid.

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven.

In zijn algemeenheid delen wij dit standpunt.

Daarom hebben we de volgende besluiten genomen:

Activiteiten: Alle activiteiten van de SWN worden tot en met 31 maart geschrapt.

Dienstverlening: Ook voor de diensten geldt dat deze stopgezet worden tot en met 31 maart. Mocht dit tot individuele problemen leiden neem dan contact met ons op.

Uiteraard blijft onze stichting telefonisch bereikbaar.

Onze medewerkers kennen de instructies inzake hygiëne die van belang zijn om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden en dragen deze, actief uit aan haar vrijwilligers, cliënten en deelnemers.