Afscheid van het Kodal

Foto: RTV Nunspeet

Begin 2020 zullen de cliënten van het Kodal verhuizen van Seewende naar de nieuwe Bunterhoek.

Daarmee zal ook het tijdperk eindigen van het Kodal.  Dit was de aanleiding voor de medewerkers om een reünie te organiseren en (oud)collega’s uit te nodigen voor een gezellig samenzijn. Gastvrouw Eefje van der Put mocht zaterdagmiddag 12 oktober dan ook veel gasten welkom heten in de zaal van Seewende, waaronder ook burgemeester Van de Weerd en Gerard van der Put namens de Rabobank. Hij reikte later op de middag een cheque uit van € 2500,- bestemd voor de samenstelling van een boek met foto’s en verhalen van de geschiedenis van het Kodal.  

Namens het bestuur sprak Jannie van de Werfhorst en ging in op de geschiedenis van het Kodal. Ze refereerde aan de tijd aan de Gerard Vethlaan en hoe ook daar met de middelen van toen met hart en ziel zorg is verleend. Al meer dan twintig  jaar werd gesproken over nieuwbouw, maar het heeft nog tot 2003 geduurd voor het nieuwe Kodal in gebruik werd genomen. Tijdens deze reünie werden  dan ook volop (oude) verhalen gedeeld en foto’s bekeken. Ook werd een video vertoond. Voor velen was het een mooie tijd om op terug te zien. De reünie is het begin van een aantal activiteiten om de overgang naar de Bunterhoek op een leuke manier gestalte te geven. Dat betreft een gezellige middag met de bewoners en de familie en later een high tea voor de vrijwilligers en vrienden van het Kodal en de Bunterhoek.

Nu dus opnieuw een grote gebeurtenis, zowel voor de bewoners als het personeel. Burgemeester Breunis van de Weerd sprak zijn grote waardering en dank uit voor het werk dat alle verzorgenden deden en doen voor de bewoners. Hij wenste allen veel energie om de veranderingen als een mooie uitdaging te zien met daarbij altijd te bedenken dat je het voor de cliënten doet. Daarna overhandigde Gerard van der Put de cheque van € 2500,- aan medewerker Reina Westdorp en ontving burgemeester Van de Weerd het inmiddels gereed gekomen boek over Kodal. De middag werd voortgezet door met elkaar onder het genot van een hapje en drankje oude tijden te laten herleven.

Foto’s RTV Nunspeet

Foto’s RTV Nunspeet