Afweging van belangen: Zonnepanelen nieuw parkeerterrein Wiltsangh

Er komt een afweging van belangen of en zo ja in welke mate het mogelijk is overdekte zonnepanelen te realiseren op het nieuwe parkeerterrein van sportpark De Wiltsangh.

Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Koos Meijer (CDA). Aangegeven wordt dan men openstaat voor nieuwe en reële kansen die bijdragen aan het halen van de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen.

Maar voor het college is het nog de vraag of het mogelijk is op het parkeerterrein zonnepanelen te plaatsen. Pas komend jaar wordt aan de slag gegaan met het opstellen van een definitief inrichtingsplan voor sportpark De Wiltsangh. Daarin wordt ook aandacht geschonken aan de inrichting van de parkeerplaats.

Indien dan blijkt dat het plaatsen haalbaar is wordt dit meegenomen in het totale plan en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële consequenties.