Alle activiteiten op Koningsdag in Hulshorst afgelast

Door het bestuur van de buurtvereniging Hulshorst is besloten alle activiteiten op Koningsdag af te gelasten. Het volgt hiermee het voorbeeld van de Oranjeverenigingen in Nunspeet en Elspeet die dezelfde stap hebben gezet.

Het besluit is vroegtijdig genomen zodat iedereen hierop kan inspelen. Zo hoeven er geen wagens voor de optocht te worden versierd of taarten te worden gebakken.

Beseft wordt dat formeel de maatregelen lopen tot en met 6 april. De kans is echter groot dat deze termijn wordt verlengd. Daarnaast is het de vraag of het verstandig is groepen mensen op Koningsdag al weer bij elkaar te brengen. Gekeken wordt of het programma of een deel daarvan later in het jaar alsnog kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in combinatie met de wiekdagen.

Over de dodenherdenking en 5 mei wordt op korte termijn een besluit genomen. Hierbij speelt ook het advies van de gemeente een rol. Verwacht wordt dat ook de veiligheidsregio op korte termijn met een advies komt. In overleg met vertegenwoordigers gemeenten is wel aangegeven dat het doorgaan van Koningsdag niet verantwoord wordt gevonden. Ook dat heeft een rol gespeeld bij het nu al nemen van een besluit over Koningsdag.