Andere invulling Koningsdag 2020 in Hulshorst

Foto: RTV Nunspeet

Het middagprogramma van de buurtvereniging Hulshorst krijgt tijdens Koningsdag een andere invulling. Thema van de gehele dag is ’75 jaar bevrijding.’

In de ochtenduren wordt gestart met de inmiddels bijna traditioneel geworden wedstrijd ‘Heel Hulshorst bakt’.  De oproep is de taarten ook te bakken in het kader van het thema bevrijding. Voor de kinderen is er ’s morgens weer cup cakes versieren. De aubade vindt plaats om half tien na het hijsen van de vlag.

Het middagprogramma begint met de al even traditionele optocht. Gehoopt wordt op meer deelnemers dan de voorgaande jaren, zeker ook gezien het thema. Na de optocht, vertrek om half twee, is er een demonstratie door de politiehondenvereniging Moed en Durf uit Wezep. Opzet is hierna voor de jeugd spelletjes te houden zoals hoefijzer werpen, zaklopen, spijkerpoepen, reuze sjoelbak, spiraal, ringsteken ect. Ook komt er een legertruck waarmee iedereen op de foto kan gaan. Voor de ouderen is er onder meer een kruiwagenrace. Ook is er een blok voor spijkerslaan en koe schijten.

Gekeken wordt of het mogelijk is een Hulshorster vlag te ontwerpen en het dorp wat meer te versieren. Het geheel wordt afgesloten met een muzikale bijeenkomst in het dorpshuis. Met een optreden van Gerben Tijssen.