Authentieke stukken voor Stichting Historisch Museum Elspeet

Dries Vlijm heeft namens Stichting Historisch Museum Elspeet authentieke stukken in ontvangst genomen.

De authentieke stukken uit de tweede wereldoorlog zijn afkomstig van de familie Lamens, zij hebben de stukken geschonken aan Stichting Historisch Museum Elspeet.

De gekregen stukken zullen binnenkort te zien zijn tijdens de tentoonstelling WOII van het Historisch Museum Elspeet.

Foto’s: André Dorst – Dorst-fotografie.nl

Overgedragen authentieke stukken: 

– Op schrift gestelde vordering per 22-2-1945 van de Pastorie, Nunspeterweg 4 te Elspeet, ten behoeve van de Duitse Werhmacht

– Vrijstelling verleend door commandant van de BS te Elspeet dhr. G.J. van Sloten aan Ds. P.J.F. Lamens om de 6km grens te mogen passeren, de datum 21 April 1945 

– Certificaat (Bescheinigung) dat Ds. P.J.F. Lamens als plaatsvervanger van dhr. G.J. van Sloten op mag treden met de zorg en controle van evacués per 30-12-1944 door de burgemeester van de Gemeente Ermelo.

– Certificaat (Bescheinigung): De benoeming van Ds. P.J.F. Lamens door de burgemeester van de Gemeente Ermelo tot leider evacuatie aangelegenheden per 10-1-1945

– Ausweis van Ds. P.J.F. Lamens met vrijstelling voor zijn fiets van vordering en dat hij zich tijdens spertijd (avondklok) van 20.00u tot 4.00u buiten mocht begeven 

– Oranje mouwband Ordedienst N.B.S