Beenderen dorpskerk herbegraven

Foto: ElspeetHistorie

Op donderdag 11 juli 2019 zijn de beenderen bij de dorpskerk herbegraven.
Deze beenderen waren in oktober 2018 opgegraven tijdens het aanleggen van de berging voor hemelwater.

Destijds zijn de skeletten in het openbaar opgegraven.
Bij het herbegraven werden de werkzaamheden met schermen aan het oog onttrokken.
De beenderen zijn begraven in een massagraf.
Het team ElspeetHistorie is voorstander van een monumentje op het graf ter herinnering aan het voormalig kerkhof rond de kerk.

Bron: ElspeetHistorie

Foto: ElspeetHistorie
Foto: ElspeetHistorie
Foto: ElspeetHistorie