Blijmare gaat verhuizen

Foto: Van de Loosdrecht Makelaars

Christelijke boekhandel Blijmare verhuist van de marktstraat naar een grotere winkel aan de Stationslaan.

Het nieuwe bestuur, een recent aangestelde coördinator, de bedrijfsleider en vele vrijwilligers zijn enthousiast aan het werk om van de verhuizing en de start van de nieuwe winkel een succes te maken.

Het assortiment van Blijmare is de afgelopen jaren flink gegroeid, omdat naast het van oudsher ruime aanbod christelijke boeken ook steeds meer cadeauartikelen verkocht werden. Medewerkers en winkelend publiek merkten door die uitbreiding steeds vaker dat de ruimte van de winkel aan de marktstraat te beperkt was geworden. Daarom is besloten om na vele jaren het vertrouwde plekje aan de marktstraat te verlaten en te verhuizen naar de Stationslaan 10G. Het huurcontract voor dit nieuwe pand werd getekend door de secretaris en voorzitter van het bestuur. Met deze nieuwe winkel beschikt Blijmare binnenkort niet alleen over meer dan het dubbele aantal meters vloeroppervlakte, maar ook over een perfect gelegen centrale locatie in het centrum van Nunspeet.

Aan de Markstraat wordt naast de dagelijkse zaken die gewoon doorlopen, al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de verhuizing. Ook in het nieuwe pand aan de Stationslaan zijn de voorbereidingen van start gegaan. Voorzitter André Russchen: “Elke verhuizing brengt veel drukte met zich mee en heeft tijd nodig. Maar het einddoel is een pand waarin we onze plannen met Blijmare kunnen realiseren en dat aangepast is aan onze wensen.”

De stichting waarin Blijmare is onder gebracht besloot dat een groter pand met meer producten ook vraagt om een andere aansturing. Russchen: “We hebben gekozen voor een breed interkerkelijk bestuur dat de beleidsmatige aansturing voor haar rekening neemt. Het bestuur heeft een coördinator aangesteld die samen met de bedrijfsleidster en de vele vrijwilligers de plannen vorm gaat geven.”

Blijmare heeft geen commercieel doel en onderscheidt zich hierdoor van veel andere winkels. De ideële doelstelling blijft ook na de verhuizing hetzelfde: “met goede lectuur en andere artikelen mensen met het Evangelie in aanraking brengen en een gezond geestelijk leven bevorderen”. De plannen worden breed gesteund door de verschillende kerken en de manifestatie van kerken. Het is de bedoeling dat ook Het huis van gebed straks een plekje in het pand zal krijgen.