Campagne gezonde voeding en minder alcohol gebruik

Foto: Pixabay

De informatiecampagne gezondheid, opgenomen in de uitvoeringsagenda gezondheid 2018-2019, richt zich in het eerste jaar (schooljaar 2019-2020) op de thema’s gezonde voeding en het voorkomen en verminderen van alcoholgebruik bij jongeren.

In deze campagne wordt de doelgroep bereikt via social media, omdat deze vorm van communicatie goed aansluit op de belevingswereld van jongeren. De opzet van de campagne is vormgegeven door studenten van het communicatie projectbureau COMNOW van de Hogeschool Windesheim. In het schooljaar 2019-2020 zal een nieuwe groep vanuit het projectbureau COMNOW de uitvoering van de campagne op zich nemen. Wel wil het college dat er ook met de ouders wordt gecommuniceerd.