ChristenUnie raadpleegt leden over Kulturhus

De partij wil weten hoe de leden in Elspeet aankijken tegen de toekomst van het Kulturhus. Belangrijke vraag in deze is moet de dorpshuisfunctie behouden blijven? Al snel bleek bij de leden dat dit voor hen het belangrijkst is. Elspeet zonder dorpshuis is wat hen betreft niet aan de orde.

Een werkgroep die enkele weken geleden is opgericht is met een voorlopig plan gekomen om het Kulturhus te behouden voor alle inwoners van Elspeet. Er lag al een optie om het naar de Oranjehof over te doen, het college had dit min of meer al toegezegd maar de gemeenteraad is daar voor gaan liggen en wil dat men in Elspeet met elkaar in gesprek gaat om uit deze impasse te komen.

Dhr. Schouten uit Elspeet verbaasde zich over hoe het college ja heeft kunnen zeggen tegen dit plan om het naar de Oranjehof over te doen, dan gaat het dorpshuis effect er weg. Waarom zo’n haast? Uitleg hiervan is dat er afspraken lopen met de eigenaar van het pand ( Omnia) om het per 1 januari 2020 te verkopen. Schouten vervolgens: men kan om uitstel vragen tot bijvoorbeeld het voorjaar? Dat schijnt ingewikkeld te zijn want dan moet dit weer naar de Raad van Bestuur bij Omnia. Er is nog geen overleg geweest tussen gemeente en Omnia zover we nu weten.

De werkgroep wil graag in gesprek blijven met de Oranjehof om zo een gezamenlijk plan op tafel te leggen. De huidige participanten van het gebouw moeten we ook zekerheid bieden. Er zou een algemeen bestuur moeten komen waar alle participanten en toekomstige participanten onder vallen. En waar Sinterklaas welkom is en Joy met hun kerkelijke diensten bijvoorbeeld. Nog geen commerciële partijen want dan moet er een bestemmingsplanwijziging komen. Plan B moet wel gelijke kansen krijgen volgens de aanwezige, men is bang dat inwoners tegenover elkaar komen te staan en dat is niet wat de werkgroep wil.

Wethouder van de Berg zei: zeven jaar was er weinig actie en daardoor de exploitatie moeilijk. Nu komt men met een plan B. Goed er wordt naar gekeken. Zo ging het die avond nog even door. De belangrijkste conclusie van de fractie CU en haar leden is wel: het Kulturhus moet behouden blijven voor iedereen in Elspeet.