Dagbestedingslocaties Philadelphia sluiten vanaf maandag 16 maart

De overheid kondigde zondag 15 maart strenge maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de lijn daarmee heeft Philadelphia nieuwe maatregelen genomen, die per direct ingaan en duren in elk geval tot en met 6 april. Alle cliënten worden geïnformeerd en alle verwanten krijgen hierover een brief.

Omdat de situatie op elke locatie anders kan zijn, is het mogelijk dat hiervan wordt afgeweken. Medewerkers op de locatie kijken wat de beste aanpak is.

Dagbestedingslocaties, ontmoetingsplekken, logeerplekken en Orthopedagogische Dagcentra (ODC’s) sluiten vanaf maandag 16 maart tot in elk geval 6 april. Hiermee wil Philadelphia voorkomen dat cliënten in een grote groep elkaar zouden kunnen besmetten. “Ook voorkomen we zo besmetting tijdens de reis hier naartoe. Dit is in lijn met het overheidsbeleid”, zegt Philadelphia.

Hoe gaat Philadelphia om met bezoek?

Ouders, familieleden en vertegenwoordigers zijn welkom op de kamer of appartement van de cliënt, als ze:

  • geen symptomen hebt van het coronavirus. Dus ze zijn niet verkouden, hebben geen keelpijn, ademhalingsklachten of koorts
  • niet in een besmet gebied zijn geweest
  • geen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus 

Dit geldt ook voor vrijwilligers.

“In lijn met het beleid in ziekenhuizen en andere zorgaanbieders  hanteren we hierbij dat er één persoon tegelijk op bezoek komt”.

“Op de locaties laten we andere bezoekers alleen binnen als het echt nodig is. We doen dit overleg met de begeleiding. Boodschappen worden bijvoorbeeld bij de deur afgezet. Medewerkers van de servicekantoren komen alleen als het voor de zorg nodig is. Klusjesmensen komen alleen als reparaties echt niet kunnen wachten”.

Wat kunnen cliënten doen?

Philadelphia adviseert cliënten om niet naar bijeenkomsten, zangles, dansles, sportclub, en andere vormen van sociale bijeenkomsten te gaan. Dit advies geldt in elk geval tot en met 10 april. Begeleiders gaat dit bespreken met de cliënten.

Wat doet Philadelphia om de kans op besmetting op locaties zo klein mogelijk te houden?

De overheid adviseert dringend tot ‘sociale onthouding’. Dat geldt dus ook voor de cliënten en medewerkers. Dit leidt tot de volgende besluiten:

Philadelphia zegt:

  • We houden de groepen cliënten zo klein mogelijk door ze zonodig te splitsen
  • We beperken het reizen van cliënten zoveel mogelijk
  • We beperken de sociale contacten van cliënten zoveel mogelijk
  • De mensen die wij ambulant begeleiden, gaan we zoveel mogelijk op afstand ondersteunen door het inzetten van DigiContact. Zo is de kans om elkaar te besmetten kleiner
  • Bijeenkomsten zeggen we allemaal af. Geen feestelijke openingen van locaties, geen studiedagen, geen cursussen, geen vergaderingen. Deze worden later opnieuw gepland

Wat doet Philadelphia als een cliënt of medewerker is besmet op een locatie?

“Dit melden we aan de regionale GGD en ons landelijke kernteam coronavirus. In overleg met de GGD voeren we stap voor stap de instructies uit. De locatie krijgt alle ondersteuning die nodig is vanuit het landelijke en regionale team coronavirus. We zorgen voor voldoende beschermende middelen. We werken samen met de GGD als we extra beschermende middelen nodig zouden hebben.
Als er een besmetting is vastgesteld op een locatie, vragen we vrijwilligers en vrienden om niet naar die locatie te komen. De locatiemanager bekijkt samen met het landelijke kernteam welke andere extra maatregelen dan nodig zijn”.