De Keiler 2020 afgelast

Beste sporters, coaches, verzorgers, sponsoren, vrijwilligers en andere geïnteresseerden in ons prachtige evenement. Niemand had twee weken geleden gedacht, dat wij ons nu in zo’n wervelwind zouden bevinden als gevolg van het coronavirus.

Terwijl de organisatie begin vanavond een nieuwsbrief aan het maken was over de voorgenomen besluitvorming rondom de Keiler, bereikte ons de nieuwe overheidsbeslissing dat tot 1 juni evenementen en samenscholing verboden zijn. Dit heeft als gevolg dat dit jaar de Keiler helaas overgeslagen zal moeten worden.

Immers, De Keiler is er om samen te trainen, samen te organiseren, samen te sporten en samen het resultaat te vieren. Dat doen we nu volgend jaar voor de 25e keer, en wel op zaterdag 5 juni 2021, waarbij we voornemens zijn om 68 teams aan de start te laten verschijnen.

De eerste Jeugdkeiler zal plaatsvinden op vrijdag 4 juni 2021.

Wij streven er naar om de teams met nu toegekende startplaatsen voor de Keiler door te plaatsen naar de startlijst van 2021. Hiervoor zal een procedure gemaakt worden, waarbij tevens duidelijkheid over het reeds betaalde inschrijfgeld verschaft zal worden. Wij komen daar binnen een paar weken op terug.

Voor de Jeugdkeiler zal volgend jaar opnieuw ingeschreven moeten worden, waarbij wij rekenen op weer zo’n groot enthousiasme!

De Keilerorganisatie wenst jullie alle gezondheid en sterkte toe !