De Oenenburgweg in Nunspeet wordt opnieuw ingericht

De Oenenburgweg wordt opnieuw ingericht. Eind 2017 wil de gemeente hiermee starten.

Inmiddels is een eerste zichtbare aanzet gemaakt voor de oostelijke rondweg. Er is een rotonde aangelegd op de Eperweg en een deel van de rondweg tot
bungalowpark de Witte Wieven is gereed. De verwachting is dat eind oktober 2017 de hele rondweg gereed is Na aanleg van de rondweg wordt er begonnen met de Oenenburgweg.

De gemeente nodigt inwoners uit om op donderdagmiddag 9 februari 2017 van 15.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis, Markt 1 te Nunspeet, met ons mee te denken over de inrichting. Aan de hand van meerdere varianten/schetsen kunt u dan een reactie te geven. Deze reacties worden vervolgens meegenomen in een definitief ontwerp. Direct aanwonenden zijn apart uitgenodigd om hun mening te geven. Daarnaast komen ook de reacties die op de informatieavond in 2014 zijn gegeven aan bod bij het definitieve ontwerp.

Nadat de reacties zijn geïnventariseerd, wordt het ontwerp voor de herinrichting van de Oenenburgweg verder uitgewerkt. Eventuele bestemmingsplanwijzigingen en kapvergunningsaanvragen voor bomen worden daarna voorbereid. Het definitieve ontwerp verwacht de gemeente in juli 2017 gereed te hebben. Na een aanbestedingsperiode verwachten zij eind oktober 2017, wanneer de oostelijke rondweg gereed is, te starten met de werkzaamheden aan de Oenenburgweg.