Een overdekte parkeerplaats op de Wiltsangh?

Foto: Pixabay

Het nieuwe parkeerterrein van sportpark De Wiltsangh is een uitgelezen locatie om te overdekken en het dak te gebruiken voor zonnepanelen. Met in verhouding geringe middelen is een hoog rendement aan energie te behalen.

Het idee hiervoor werd door de Nunspeetse raadsfractie van het CDA al ingebracht in juni tijdens de vergadering over de komst van het nieuwe sportcomplex van zwembad, sport- en turnhal. Omdat het college van burgemeester en wethouders het tot nu toe naliet daarop te reageren komt het CDA met vragen aan het college om zo alsnog duidelijkheid te verkrijgen over de haalbaarheid van het voorstel.

Het CDA zegt dat het reëel is uit te gaan van de mogelijkheid rond de zestienhonderd panelen te plaatsen op het dak hetgeen 460.800 aan kWh oplevert. Een opbrengst die hoger is dan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het complex.

Samenwerking met de Nunspeetse Energie Coöperatie wordt van groot belang gevonden door het CDA. Samen optrekken en de kosten zo veel mogelijk verdelen. Nu niet aanleggen maar later wel om de energiedoelen te halen levert altijd meerkosten op, zo redeneert het CDA.

Het CDA vraagt zich af of het college vindt dat elke reële kans om de te stellen duurzaamheidsdoelstellingen in principe moet worden gehonoreerd. Zelf vindt de partij dat de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het parkeerterrein kan bijdragen aan een honderd procent energieneutraal sportpark.

Gevraagd wordt of het college met de energie coöperatie het gesprek wil aangaan over haalbaarheid, financiering en beheer van een dergelijk zonnepanelendak. Indien haalbaar moet de aanleg direct worden meegenomen in het totale realisatieplan van sportpark De Wiltsangh.