Eindelijk, de Oenenburgweg is weer open

Foto: RTV Nunspeet

De Oenenburgweg is vrijdag 8 november weer open gegaan voor het verkeer. Het was nog ‘even’ wachten op het laatste kruispunt van de Oosteinderweg en de Oenenburgweg, maar ook daar zijn de laatste klinkers de afgelopen weken ingelegd, en is deze nu helemaal klaar. 

Iets later dan de planning

Dat is wel wat later dan dat in de planning stond. Op 11 juli vertelde wethouder Marije Storteboom nog voor de camera van RTV Nunspeet dat de oplevering van de Oenenburgweg ergens in oktober zou zijn.

Jan van Vuurenstraat

Er worden nog wel werkzaamheden verricht ter hoogte van de Jan van Vuurenstraat, maar de Oenenburgweg zelf is open. 

De bus

De bus gaat vanaf zaterdag 9 november weer rijden.

Afronding project

De verwachting is dat tweede week november 2019 het project afgerond kan worden.

Veranderingen

Wel zijn er wat veranderingen aangebracht aan en om de Oenenburgweg heen. Zo zijn er veel bomen gekapt en zijn er parkeerhavens bijgekomen. De rijbaan is versmald en uitgevoerd in geluidreducerende betonstraatstenen. Het parkeren van voertuigen wordt door de versmalling gescheiden van de rijbaan omdat de parkeervakken op gelijk niveau liggen als het trottoir (aan de oostzijde). De parkeervakken aan de westzijde zijn ongewijzigd gebleven. De rotonde Elburgerweg is buiten de herinrichting van de Oenenburgweg gevallen. De aanpassing van de rotonde is (mede) afhankelijk van de ontwikkelingen van de wijk Molenbeek.

Riolering

Gelijktijdig met de herinrichting van de weg, is de riolering ook aangepakt. Er is een nieuw regenwaterriool aangebracht. Hierop zijn de kolken van de straten aangesloten. De gemeente heeft geprobeerd zoveel mogelijk regenwater van dakoppervlakken van de woningen aan te sluiten op het regenwaterriool.

Verkeer

Na de herinrichting valt het hele gebied tussen de Oosteinderweg en rotonde aan de Elburgerweg binnen de 30km/uur zone. Verkeer van rechts heeft voorrang en fietsers delen dezelfde rijbaan als andere bestuurders. Ter hoogte van de Ds. C. de Ridderschool is een zebrapad aangebracht.

Foto: RTV Nunspeet
Foto: RTV Nunspeet
Foto: RTV Nunspeet