Elspeet herdenkt bevrijding

Henk van Asselt licht één en ander toe

Op donderdagavond 18 april werd herdacht dat Elspeet 74 jaar geleden is bevrijdt. Speciaal op deze dag hield Elspeet Historie in Boerderij de Koude Hoek een presentatie over “Elspeet in de Oorlog” Tijdens de avond werden de gebeurtenissen rondom Elspeet binnen een straal van zo’n 8 km getoond. Het was een presentatie met een lach en een traan, waar Elspeet destijds in 1945 op 18 April bevrijdt is.

Alex Westerbroek van Elspeet Historie
Belangstellende voor deze avond in Boerderij de Koude Hoek