Focus op duurzaamheid

Foto: Pixabay

In 2019 is de evaluatie afgerond over het thema Duurzaamheid binnen de gemeente Nunspeet.

In deze evaluatie is gekeken naar het beleid en de projecten die de afgelopen jaren ten aanzien van het thema Duurzaamheid zijn opgepakt. Op basis van deze conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie is een opzet gemaakt voor een programmavoorstel op basis waarvan de komende jaren 2020-2025 met meer focus gewerkt kan gaan worden aan de ambities binnen het thema Duurzaamheid.

Het programma is ter peiling aangeboden in de commissie Ruimte en Wonen van 14 oktober 2019. Afgelopen maanden is verdere invulling gegeven aan de financiële paragraaf. Tevens is er invulling gegeven aan de opmerkingen die vanuit de commissie naar voren kwamen.