Nunspeet op één na laagste vaccinatiegraad op de Veluwe (video)

Hoe krijgen we het voor elkaar dat meer mensen zich vaccineren? Dat vraagt de GGD Noord-Oost Gelderland zich af. Komende week begint de vaccinatiecampagne tegen Meningokokken op de Veluwe. Maar de animo voor een prikje is daar traditioneel laag. Daarom komt de GGD met een speciale pilot.

De vaccinatiecampagne op de Veluwe trapt op dinsdag 10 maart af in Harderwijk. Geen stad waar mensen staan te trappelen om gevaccineerd te worden. En dat ziet de GGD op de hele Veluwe. En dat moet anders vindt Marjolein van der Laan. Zij is stafarts bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.’We willen de drempel om de vaccinatie te halen of in te halen zo laag mogelijk maken voor jongeren’, vertelt ze. ‘Daarom hebben we jongeren die een vaccinatie ergens hebben gemist in het verleden uitgenodigd om die alsnog in te halen, tegelijkertijd met de meningokokkenvaccinatie.’
 
Brief
 
Al die jongeren krijgen dus een brief waarin ze worden opgeroepen om eventuele gemiste prikjes alsnog te komen halen. Echter, een deel van de mensen wil geen prikje halen vanuit religieuze overtuigingen. Al is dat een persoonlijke keuze, benadrukt dominee Schot van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet. Hij zou graag wat meer respect zien voor mensen met gewetensbezwaren: ‘Bezwaren tegen vaccinatie leven wereldwijd veel breder dan alleen in kerkelijke kring’, legt de dominee uit. ‘Er zijn allerlei redenen waarom mensen zich niet laten vaccineren.’
 
Als hij kijkt naar de bezwaren bij kerkelijke mensen zijn die eigenlijk op twee punten gebaseerd. ‘Er kunnen ethische vragen gesteld worden’, aldus de dominee. ‘Je brengt een gezond lichaam opzettelijk in aanraking met een ziekte. De Heere Jezus zegt: Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.’ Verder heeft het bezwaar volgens dominee Schot te maken met God’s voorzienigheid: ‘God onderhoudt en regeert de schepping. Het geloof in Gods voorzienigheid maakt ons in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en voor de toekomst vertrouwende.’
 
Cijfers
 
Nunspeet heeft -na Barneveld- de laagste vaccinatiegraad op de Veluwe, dat blijkt uit de meest recente cijfers. Slechts 74% van alle jongeren geboren tussen 2014 en 2016 heeft alle vaccinaties gehad. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde ligt op 92%.  
 
De vraag is of deze trend door de pilot van de GGD gaat veranderen. Gaan er door deze actie meer mensen die vanuit geloofsovertuiging geen vaccinatie hebben gehaald, dat nu wel doen? ‘Nee dat denk ik niet’, bekent stafarts Van der Laan.’Mensen die om principiële redenen -wat die redenen ook zijn- niet gevaccineerd willen worden, zullen nu ook niet komen. Maar ik hoop wel dat diegene komen die ooit een prik hebben gemist hebben of die denken ik wilde toen niet, maar nu wel.’
 
Dwang
 
Dominee Schot geeft aan dat hij geen problemen heeft met de pilot van de GGD. ‘Alleen, als er maar geen drang of dwang komt bij de mensen. Zij moeten zich vrij weten om in hun geweten deze beslissing voor God’s aangezicht te nemen. ‘ Volgens Schot neigt de samenleving naar vaccinatiedwang: ‘In onze kerkelijke gemeente wordt vaccineren gezien als een strikt persoonlijke zaak. Er worden geen maatregelen genomen tegen mensen die dat wel of niet doen. Er wordt geen dwang of drang uitgeoefend. Ik zou deze houding ook graag in de samenleving zien. Ik denk dat men daarin iets van de kerken kan leren.’
 

‘Bovendien’, zo zegt de dominee: ‘houden mensen zich heel erg bezig met het bestrijden van de gevolgen van de zonde. Als kerken maken we ons meer druk om de oorzaak: de zonde zelf. Op de bodem van alle vragen, ligt der Wereld zondeschuld. Allerlei ziekten en zorgen zijn roepstemmen die laten zien dat we God hebben losgelaten.’

Bekijk hier het vaccinatieschema van de GGD in Gelderland