Geen evenementen op het Transferium

Bij de gemeente is een aanvraag om een evenementenvergunning ingediend voor het houden van een muziekfeest op 6 april 2019 op het Veluwetransferium (Vt).

Bij team Vergunningen,Toezicht en Handhaving(VTH) zijn al diverse vragen geweest over het organiseren van evenementen op het Vt, van een muziekfeest tot aan kofferbakverkopen e.d. Gesteld wordt dat evenementen een leuke opwaardering zijn voor het verblijf in de gemeente Nunspeet. De vraag is echter of het Transferium hiervoor de aangewezen locatie is. Het doel van het Veluwe Transferium is dat bezoekers vanaf hier de Veluwe (dus ook onze omgeving) kunnen verkennen. Het reserveren van het parkeerterrein voor een evenement betekent automatisch dat er geen andere gasten van het Transferium gebruik kunnen maken.
Voor het college is het dan ook helder dat het Veluwetransferium niet gebruikt dient te worden voor evenementen. Wat de recente aanvraag betreft wordt dan ook geen toestemming gegeven. Daarvoor geeft het college de volgende reactie:,, Hoewel het bewuste evenement op zich voldoet aan criteria i.k.v. veiligheid, zijn er gelet op bestemming van Veluwetransferium -met name gelet op grootte en duur van evenement c.q. belasting- overwegende bezwaren tegen vergunningverlening voor deze locatie. Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)wordt dan ook verzocht, in afstemming met portefeuillehouder en aanvragers, mogelijke alternatieve locatie(s) te bezien”.