Gemeente Nunspeet wil Historische Landgoed ‘De Grote Bunte’ veranderen in nieuwbouwwijk

Foto: RTV Nunspeet

Bij de gemeente Nunspeet ligt een plan voor herontwikkeling van ons enige historische landgoed van Nunspeet ‘De Grote Bunte’.

(Geschreven door de bewoners van de Molenweg)

Naast een bestemmingsplanwijzing voor het mogelijk maken van zorg voor ouderen wil men ook enorme nieuwbouwwoningen realiseren op het landgoed. De berichtgeving hierover in de media is onvoldoende. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op de voordelen van dit plan, de zorg voor ouderen, maar er wordt geen melding gemaakt van het opgeven van ruim een derde van het bosgebied van het historisch en monumentale landgoed ten behoeve van financieel gewin. Dat staat in een brief die de redactie van een bezorgde bewoner heeft ontvangen.

De initiatiefnemers hebben bij monde van de heer Harry Frens het plan bij de gemeente Nunspeet ingediend. Het college heeft dit plan tussen kerst en oud en nieuw met spoed voorgelegd aan de gemeenteraad. Al op 6 januari is het plan gepresenteerd en op 13 januari gaan de fracties in de commissievergadering het advies hierover uitbrengen.

Naast uitbreiding en restauratie van het landhuis en koetshuis ten behoeve van ouderenzorg achten de initiatiefnemers het noodzakelijk om deze restauratie te financieren door middel van het verkopen van 14 bouwkavels voor vrijstaande woningen (goothoogte 6 meter en nokhoogte 10 meter) op het landgoed. 10 van de bouwkavels zijn in het plan gesitueerd langs de Molenweg in het oudste stuk bos van Nunspeet! Hiervoor moeten zo’n 40 van de in totaal 60 monumentale bomen gekapt worden, dat betreft ruim een derde van het bosgebied.

Onderzoek wijst uit dat wanneer men gaat kappen in een dergelijk oud bos dat grote gevolgen heeft voor de voor de bomen die niet gekapt worden, deze zullen binnen afzienbare tijd natuurlijk vervallen. Met als gevolg dat we op termijn dit historische stuk bos dan geheel zien verdwijnen. Daarnaast zal de fauna door deze bomenkap en woningbouw permanent worden verstoord. Voor uitgebreide informatie over de Historie van het landgoed verwijzen wij graag naar De Heemkundige Verenging Nuwenspete.

Buurtbewoners en betrokkenen rondom het landgoed doen hun best de gemeenteraad te overtuigen dat een markant oud historisch deel van het bos en een belangrijk deel van het Landgoed dat moet worden opgeofferd niet in verhouding staat met het voordeel van wat het oplevert.

We hopen op uw steun als inwoners van Nunspeet om dit te voorkomen.