Gemeentebelang en SGP stemmen tegen moties ChristenUnie en CDA

Op de foto Evert Leusink Christen Unie Nunspeet

Geef huurwoningen in kernen aan eigen inwoners 

De ChristenUnie wil dat inwoners van Elspeet, Hulshorst en Vierhouten voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen in hun eigen woonkern. Verder wil de partij dat grote woningen bij voorrang aan gezinnen met kinderen worden toegewezen. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 20 februari.

De ChristenUnie diende met het CDA twee moties in om deze doelen te bereiken. VVD en PvdA/GroenLinks steunden de moties. Beide moties werden verworpen, omdat Gemeentebelang en SGP tegen stemden. De wethouder zegde wel toe hierover afspraken te maken met Omnia Wonen.

Omnia Wonen heeft in de kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten maar een beperkte voorraad sociale huurwoningen. De ChristenUnie wil dat deze zoveel als mogelijk beschikbaar moeten blijven voor eigen inwoners.

Gemeentebelang en SGP stemden tegen de moties. Evert Leusink: ‘Er was nu helaas geen raadsmeerderheid voor een aanpassing van de Huisvestingsverordening, omdat Gemeentebelang en SGP ons voorstel niet steunden. Daarmee worden de inwoners van Elspeet, Hulshorst en Vierhouten en de gezinnen met kinderen op achterstand gezet bij de toewijzing van woningen. Dat is erg jammer.’ De ChristenUnie houdt de vinger aan de pols inzake de toezegging van de wethouder om afspraken te maken met Omnia Wonen.