Gemeenteraad buigt zich over realisatiebesluit stationsomgeving Nunspeet

Foto: VVD Nunspeet

Na een lange periode van overleggen, tekenen, rekenen en  inspraak zijn burgemeester en wethouders van Nunspeet nu zo ver dat ze het ‘realisatiebesluit’ kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Wanneer de raad instemt met het voorstel staat het licht voor de uitvoering op groen en kan de voorbereiding voor de daadwerkelijk aanleg van een veilige en aantrekkelijke stationsomgeving van start. Hierbij wordt de Elspeterweg met een tunnel onder het spoor geleid, en komt er tevens een kleinere tunnel voor langzaam verkeer, met een toegang naar het perron.

In september 2018 heeft de gemeenteraad besloten deze variant uit te werken. Samen met alle directe betrokkenen is in vele klankbord- en werkgroep deze variant verder uitgewerkt. Hierbij stonden de volgende kernwaarden centraal:

  • Een goede doorstroming van het verkeer
  • Veiligheid
  • Een goed verblijfsklimaat
  • Welkom in Nunspeet en op de Veluwe.

Met de aankoop van een deel van het voormalige Emté supermarktterrein en de bereikte overeenstemming met restaurant Joris kan het volledige planontwerp worden uitgevoerd.

Wanneer de gemeenteraad op 23 april a.s. het realisatiebesluit neemt, dan wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp, en kunnen de werkzaamheden worden aanbesteed.

Het college van B&W vraagt de raad tevens om een krediet van € 19,25 miljoen beschikbaar te stellen. Eerder had de raad al € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Aan de realisatie dragen verder bij het Rijk (€ 8,4 miljoen), de provincie Gelderland (€ 2,6 miljoen) en ProRail (€ 750.000,00)

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij met deze mijlpaal: “We hebben na de nodige onderzoeken nu voldoende inzicht om de gemeenteraad het finale besluit voor te leggen en door te gaan naar de volgende fase, nl. het voorbereiden van de uitvoering van de werkzaamheden. Het duurt nog even, maar het moment van de ‘schop in de grond’ voor een aantrekkelijk, veilig en breed gedragen plan komt weer een stap dichterbij”.      

Op 8 april a.s. buigt de raadscommissie Ruimte en Wonen zich over het voorstel, besluitvorming vindt  plaats in de gemeenteraadsvergadering van 23 april a.s.