Gratis advies bij Stichting Rechtswinkel Nunspeet (video)

Stichting Rechtswinkel Nunspeet is opgericht op 30 november 2019 en wil juridische hulp voor iedereen bereikbaar maken. Iedereen kan terecht bij de rechtswinkel. De rechtswinkel behoudt zich wel te allen tijde het recht voor om personen of groepen van personen af te wijzen. 

Vragen met een juridische achtergrond

U kunt bij de rechtswinkel terecht met al uw vragen die een juridische achtergrond hebben. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn over een conflict met uw werkgever of een geschil met een leverancier, maar ook over een discussie met uw huisbaas over verhoging van de huur of een ruzie met uw buren over de overhangende takken van een boom. Strafzaken behandelen we echter niet inhoudelijk, wel kunnen we informatie geven over de verloop van de procedure. Binnenlopen kan tijdens de wekelijkse inloopspreekuren van de rechtswinkel. Tijdens deze spreekuren zitten er medewerkers van de rechtswinkel klaar om uw juridische vragen te beantwoorden.   

Voor meer informatie kunt u naar de website van de Rechtswinkel in Nunspeet. www.rechtswinkelnunspeet.nl