Groen licht voor Aldi naar Molenbeek

Foto: RTV Nunspeet

Nadat het eerste plan voor de vestiging van Aldi in Molenbeek veel bezwaren opriep is de herziene versie door de commissie Ruimte en Wonen goedgekeurd. Al meer dan tien jaar leeft de wens van Aldi aan de Laan om te verhuizen.

Er is inmiddels sprake van een sterk verouderde huisvestingssituatie. Door het aanpassen van de hoogte van de Nieuwbouw van 3 naar 2 woonlagen boven de supermarkt is tegemoet gekomen aan het grootste bezwaar en zal het gebouw dus minder hoog worden dan eerst gepland. Er zullen nu 27 appartementen worden gebouwd in de sociale huursector en daar zijn de fracties blij mee. Wel wordt aandacht gevraagd voor een aantal aspecten om rekening te houden met de omwonenden.

Zo wordt wethouder Groothuis gevraagd te bewerkstelligen dat het gebouw voldoende door groen wordt omgeven, zoals ook rond het zwembad was gepland. Ook wordt gevraagd de parkeerplaatsen zoveel mogelijk afgebakend en door groen te omgeven. Een ander punt van aandacht dient het lawaai van de glasbakken te zijn. Plaats ze ver genoeg van de directe woonomgeving. Als deze aspecten voldoende aandacht krijgen in de communicatie met de omwonenden dan zijn de fracties akkoord en zal er dus een supermarkt  verschijnen aan het begin van Molenbeek.

Hiermee wordt tevens woonruimte gecreëerd voor een woningcategorie waar in Nunspeet veel behoefte aan is. Door in te stemmen met het besluit van het college om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de bouw van de supermarkt met appartementen, kan dit plan tot uitvoering worden gebracht.

Foto: RTV Nunspeet