Het Coronavirus en de gevolgen voor een uitvaart.

Foto: Via Humana

Op zaterdag 21 maart was Dirk Timmer van Via Humana Uitvaartverzorging te gast in het 2e uur van het programma Muesli van RTV Nunspeet om de gevolgen van de Coronacrisis voor de uitvaartbranche en nabestaanden toe te lichten en uit te leggen hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan. U kunt dit beluisteren via RTV Nunspeet, kies Zaterdag uur 2

Het Coronavirus raakt ook de Nederlandse maatschappij. En ontregelt ons dagelijkse leven.
In ons doorgaans zo welvarende en rustige land waar iedereen toegang heeft tot medische zorg, worden we nu geconfronteerd met een situatie waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad.
Het is even wennen… Maar Via Humana roept u als lezer op om de preventiemaatregelen die afgekondigd zijn door de Rijksoverheid na te leven. Vooral de anderhalve meter afstand is voor veel mensen onwennig, zeker in een tijd dat we troost zoeken bij elkaar. Neem deze afstand, waar mogelijk, toch in acht. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor uw gezinsleden met wie u samen leeft.

Kijk voor de maatregelen die u in acht moet nemen op de website van het RIVM.

Zoals u wellicht vanuit de media vernomen hebt, is het op dit moment in Italië niet meer mogelijk voor nabestaanden om afscheid te nemen van hun overleden geliefden. Begrafenissen worden uitgevoerd door het leger en overledenen worden begraven in een massagraf.
In Nederland willen we dit graag voorkomen. Daarom nogmaals: neemt u de voorschriften van het RIVM in acht, zodat we dit in ons land niet hoeven mee te maken!

Hoe gaat Via Humana om met de voorschriften van het RIVM?

Het melden van een overlijden.

Bij Via Humana leven we de richtlijnen van het RIVM na. Dat betekent dat wanneer u een melding van het overlijden van een dierbare doet er aan u gevraagd zal worden of de overledenen of één van de nabestaanden die de uitvaart regelen, positief getest is op Corona of klachten heeft.
Een vervelende vraag, maar we hopen op uw begrip hiervoor.

Als dit niet het geval is komt de uitvaartverzorger bij u langs om de uitvaart te bespreken, mits het mogelijk is om ook nu de voorgeschreven afstand van anderhalve meter in acht te nemen.
Als er sprake is van een Coronabesmetting bij de overledene, maar niet bij de nabestaanden, zullen we per situatie bekijken wat mogelijk is om toch zoveel mogelijk persoonlijk met u de uitvaart te bespreken. Hierbij geldt vanzelfsprekend dat ieder risico vermeden wordt, voor u, voor de uitvaartverzorger, en voor de families die de uitvaartverzorger daarna nog ontmoet.

Mocht het persoonlijk bespreken van de uitvaart niet mogelijk of niet verstandig zijn, Bijvoorbeeld omdat er klachten zijn bij de nabestaanden, dan zullen we proberen een beeldverbinding tot stand te brengen om u zo toch zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het afscheid nemen en een uitvaart te krijgen die nog steeds recht doet aan zowel de overledenen als aan u, de nabestaanden.

Het opbaren van de overledene.

Gebleken is dat het Coronavirus, zodra iemand overleden is, beter bestand is tegen kou dan tegen kamertemperatuur.
Het advies is daarom dan ook, vooral bij een thuisopbaring, om te kiezen voor de eenvoudige balseming. Het virus is dan binnen 24 uur onschadelijk.
Bij koelen kan de tijd dat het virus nog actief is oplopen tot 3 à 4 dagen. Bij het gekoeld opbaren van een overledene is dan ook het advies om gepaste afstand te bewaren en direct contact met de overledene te vermijden.

De uitvaart.

Zolang de beperkingen in het kader van de Coronabestrijding en -preventie nog van kracht zijn, mogen er in de kerk of aula waar de afscheidsdienst gehouden wordt niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn.
Maar dat betekent gelukkig niet dat de uitvaart maar door 30 mensen meebeleefd kan worden. Er zijn zeker mogelijkheden om meerdere mensen het afscheid mee te laten maken. Denk bijvoorbeeld aan een livestream zodat andere betrokkenen op afstand mee kunnen kijken, of een videoreportage zodat u ook later de uitvaart kunt terugzien en anderen mee kunt laten kijken.

En ook als een nabestaande wegens ziekte of quarantaine niet kan komen, maar wel zijn of haar herinneringen aan de overledenen met u wil delen, kunnen we een beeldverbinding tot stand brengen, zodat dit dan toch mogelijk is.
Hoe de situatie ook is, we zullen altijd actief en creatief met u meedenken om zoveel mogelijk voor u te kunnen betekenen in een tijd die, zeker nu, al moeilijk genoeg is…

En ook in deze tijd kunt u erop vertrouwen dat de voorwaarden van 100% Eerlijke Uitvaarten van kracht zijn en blijven.