In gesprek met Marit: Een-op-een contact

Foto: Marit Hofman

In opdracht van de gemeente Nunspeet is acht weken lang elke week een interview met of ervaringsverhaal te lezen van diverse inwoners van de gemeente Nunspeet onder de noemer ‘In gesprek met Marit’. Het gaat om inwoners die geraakt zijn door corona, die wel of niet om hulp hebben gevraagd en mensen die zich eenzaam voelen en vertellen over hoe zij ermee omgaan. Ook een aantal medewerkers van verschillende organisaties komt aan het woord vanwege hun betrokkenheid bij en eigen ervaring rondom de thema’s die hiervoor zijn genoemd.

Jenet is een doener, zo op het oog. Zij is een beetje het gezicht geworden van de WijkOntmoetingsCentra (WOC) in Nunspeet. De afgelopen jaren is zij druk bezig geweest met programma’s opstellen, vrijwilligers werven, vrijwilligers begeleiden en activiteiten ondersteunen naast alle anderen praktische zaken die bij het draaien van een WOC komen kijken. Groot was haar verwarring toen alles tot stilstand komt. Datgene wat zij gewend was om te doen, kon niet meer. Geen bijeenkomsten, geen activiteiten. Alles kwam tot stilstand door corona.

Niet alleen de activiteiten kwamen tot stilstand, ook Jenet viel stil. Haar werk was niet meer wat het was, er moest een mouw aangepast worden. Na die periode van verwarring kwamen er nieuwe taken op haar pad. Een oude liefde kwam weer tot bloei. De liefde voor het een-op-een contact met mensen. Noodgedwongen ging zij mensen bezoeken en ze kwam opnieuw tot de realisatie hoe goed dat bij haar past.

Ze vertelt met plezier over de dag dat zij nasi kookte samen met een dementerende vrouw, die zo haar verjaardag toch nog een beetje kon vieren, passend bij haar roots. Ze vertelt over het gesprek op afstand: mevrouw in haar eigen gang op haar bureaustoel en Jenet op een krukje in de hal op gepaste afstand. Ze vertelt ook dat zij ruimer de tijd nam om maaltijden rond te brengen om zo toch een praatje met elke persoon te maken. En ze vertelt over de telefoontjes die zij pleegde met bezorgde familieleden om ze gerust te stellen en met ouderen die het contact toch erg op prijs stelde. Haar werk werd totaal anders, maar net zo waardevol!

Tot stilstand komen betekende voor Jenet opnieuw de waarde ervaren van het een-op-een contact. De betrokkenheid die beleefd wordt uit kleine gebaren. Ze heeft gezien dat buren meer betrokken raakten met elkaar, soms zelfs waar het niet verwacht werd. Nu bezint zij zich op haar werk in het WOC. Hoe kan zij zorgen dat er meer individuele aandacht komt? Niet alleen meedoen aan een activiteit is belangrijk voor mensen, maar ook het individuele oog voor elkaar. Dit vraagt om actie. Niet alleen van haar, maar van iedereen. Het vraagt om initiatief durven en willen nemen, een persoonlijke stap doen richting een ander om iets aan te bieden, maar misschien ook wel om te vragen.

Wilt u in beweging komen? Stap dan af op de ander. Of meld u aan bij een van de vele projecten in Nunspeet, zoals bijvoorbeeld het maatjesproject. Dan kunt u ook de waarde ervaren van het een-op-een contact. Kijk op www.maatjesprojectnunspeet.nl/maatjesproject.