’In gesprek met Marit’: Huisarts Artine de Jonge

Huisarts Artine de Jonge

Veerkracht, samenwerking en beweging

Artine de Jonge is huisarts in Nunspeet bij praktijk De Jonge & Co. Vanuit die rol heeft zij een unieke kijk op hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van mensen in Nunspeet. Zo ook in deze coronatijd.
 

Ze vertelt: “Een paar jaar geleden was ik bezig met een regionaal project om pro-actief kwetsbare mensen in beeld te krijgen en daar zo nodig en gewenst zorg en ondersteuning aan aan te bieden. Als huisarts merkte ik dat de structuren rondom ouderen soms heel wankel waren. Er hoefde dan maar iets kleins te gebeuren, en het hele systeem ging onderuit”. Verder geeft zij aan: “Als huisartsen proberen we naar de gehele mens achter de klachten te kijken. We werken onder andere met de methodiek van positieve gezondheid, waarbij naast de lichamelijke gezondheid ook gekeken wordt naar mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, het kunnen meedoen in de maatschappij en de mate waarin iemand in staat is voor zichzelf te zorgen”.

Komend jaar gaat het gezondheidscentrum waarin Artine de Jonge werkt meedoen aan een proefproject ‘welzijn op recept. Wanneer blijkt dat mensen bijvoorbeeld kampen met eenzaamheid kan de huisarts rechtstreeks welzijn inschakelen. De welzijnswerkers kunnen vervolgens kijken wat deze persoon nodig heeft: ze krijgen hulp op maat, op het juiste moment. 

De ontwikkelingen rondom dit concept zijn nog in volle gang, en blijken nu meer dan ooit ook nodig te zijn.

De afgelopen periode is een tijd geweest van verdriet, angst en onzekerheid. Artine: “Alle zorgen, verdriet en angst die mensen ervoeren vanwege corona moesten vaak in afzondering verwerkt worden. Het contact met familie of buurtgenoten werd door alle maatregelen zo bemoeilijkt. Velen kampten met eenzaamheid en bij anderen kwam de relatie juist onder druk omdat ze tot elkaar veroordeeld waren. Vaak konden mensen ook ineens veel minder bewegen. Dat alles maakte dat sommige ziekten en aandoeningen in deze tijd ook verslechterden”.

Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen tijd, is het dat allerlei vanzelfsprekendheden in de maatschappij aan het wankelen zijn gebracht. ‘Gewone’ manieren van ontmoeting en activiteiten zijn verdwenen. Er wordt gezocht naar nieuwe manieren om samen te werken, om activiteiten vorm te geven, om gezond te kunnen leven. Artine zet zich daar volledig voor in. Ondanks het feit dat zij zorgen heeft over wat er de komende tijd gaat gebeuren, gelooft zij ook in de veerkracht van mensen, de kracht van samenwerking en de helende werking van samen leven en bewegen.