Ingezonden brief: Einde papierinzameling na 27 jaar

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, en raadsleden,

Namens de werkgroep Oost Europa van de Protestantse Gemeente Nunspeet richten wij ons tot u naar aanleiding van berichtgeving over de afzet van oud papier.

Op 26 november jl. werden we ambtelijk geïnformeerd dat de regiogemeenten van de Noord Veluwe hadden besloten om geen gunning te doen voor de contractering van oud papier. Ons werd geadviseerd onze inzameling van oud papier te beëindigen. Sterk dalende marktprijzen zouden de oorzaak zijn van deze nieuwe situatie. We zijn hier niet alleen erg van geschrokken, maar ook verbaasd dat we pas zo kort van tevoren (1 maand) zijn geïnformeerd. Dit betreft toch een langlopend contract en op basis van het verleden en het vertrouwensbeginsel zou onze kerk erop moeten kunnen vertrouwen dat het contract doorloopt en niet op zo’n korte termijn met nagenoeg onmiddellijke ingang beëindigd wordt.

Al ruim 27 jaar wordt door zo’n 20 vrijwilligers oud papier ingezameld. Iedere maand (behalve in augustus) plaatsen we daarvoor op het terrein bij onze kerk containers, op vrijdag en zaterdag, waar iedereen zijn oud papier kan brengen. Vrijwilligers nemen het papier in en zorgen voor een correcte vulling van de containers. Daarnaast zamelen vrijwilligers papier in op diverse locaties, met name bij de appartementen, die hebben geen eigen papiercontainer ! ).

Op jaarbasis wordt ruim 100 ton ingezameld.

De financiële opbrengst besteden we aan projecten in Oost-Europa.

We nemen nu de vrijheid om u te verzoeken om te komen tot een overgangsmaatregel.

Door de zeer recente ambtelijke mededeling zijn we gedwongen om onze inzameling te beëindigen . We zullen nog eenmalig in januari ( 10 en 11 ) een inzameling houden.

Naast het verlies aan opbrengsten, moeten we ook heel veel mensen teleurstellen die nu hun oud papier niet meer op deze wijze kunnen verwerken, met name in de appartementen. Dit geeft ook ‘milieu verlies‘.

Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd om dit opgebouwde systeem in stand te houden, maar beëindiging nu, maakt het opnieuw opstarten kansloos.

Wij menen dat het ook in het algemeen belang zou zijn om de inzameling in stand te houden.

Wij willen u dringend vragen om tot een overgangsmaatregel te komen voor 2020, in afwachting van de ontwikkelingen op de oud papier markt in de komende 1 à 2 jaar.

De tijd dringt, daarom vragen we u uiterlijk 15 januari a.s. ons duidelijkheid te willen geven.

Hoogachtend,

Taakveld Oost-Europa

van de Protestantse Gemeente Nunspeet

Eerste reactie van de Gemeente Nunspeet

Aan de redactie van RTV Nunspeet laat de Gemeente Nunspeet het volgende weten.

Het College van B&W zal zich op korte termijn buigen over de brief van het Taakveld Oost-Europa en met een antwoord komen op hun vraag. Feit is wel dat de kiloprijs van oud-papier dusdanig laag is dat de oud papier inzameling voor goede doelen als deze op dit moment meer kost dan het opbrengt.