Intentieverklaring als opstap naar een lokaal Sport- en Preventieakkoord

v.l.n.r. Titus Mennen (Sportbedrijf Nunspeet), Saske Klerks (GV Nunspeet), wethouder Gert van den Berg, Ron Lubbersen (Stichting Mushin Do), Eric van Noorden (NTC Leogang), Beert Bouw (VV Nunspeet), Herman Klaassen (VV Hulshorst)

Op dinsdagavond 1 oktober hebben diverse sportaanbieders en de gemeente Nunspeet een intentieverklaring getekend. Deze verklaring is de start van een proces wat samen met lokale partners uit de sport, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wordt vormgegeven om een lokaal akkoord te sluiten met betrekking tot een gezonde leefstijl. Dit proces staat onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider

Sport- en Preventieakkoord
In 2018 is het Sport- en Preventieakkoord ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere landelijke organisaties. De beide akkoorden bestaan uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen voor een gezond Nederland. Het Sportakkoord is gericht op meer bewegen en sporten en het Preventieakkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het is de bedoeling om een doorvertaling van deze landelijke akkoorden naar de lokale situatie te maken.

Lokaal akkoord
De gemeente kiest ervoor om te werken aan één lokaal akkoord die beide akkoorden omvat. Met de getekende intentieverklaring wordt een belangrijke eerste stap gezet. Zodra de procesbegeleider is aangesteld, worden maatschappelijke partijen, sportaanbieders, bedrijfsleven en de gemeente bevraagd op lokale ambities en hoe die gerealiseerd kunnen worden.

Het doel is om in het voorjaar van 2020 het lokale akkoord te presenteren. Op basis van dit akkoord ontvangen de partners een uitvoeringsbudget om de gestelde ambities te realiseren. Alle organisaties die een bijdrage willen leveren, worden uitgenodigd om zich aan te sluiten en om mee te denken over de lokale ambities.