Inwoners van Hulshorst laten zich horen tijdens informatiebijeenkomst

De inwoners van Hulshorst willen graag dat de huidige inrichting van de Harderwijkerweg tussen de Brandsweg en de Kienschulpenweg in stand blijft met 60 kilometer per uur als maximum snelheid.

Dat werd duidelijk in het dorpshuis De Wieken. De mening van de aanwezigen is in een reactie op het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan kenbaar gemaakt aan het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders. Wel zijn zorgen uitgesproken over de bereikbaarheid van de Braambosch vanaf de Harderwijkerweg in de spitsuren. Bij de start van de wijk is onder meer toegezegd aan de bewoners dat er een opstelstrook zou komen. Dit is niet nagekomen.

Door de aanwezigen is ook gewezen op het kapot rijden van de wegen in het buitengebied tijdens de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg. Gehoopt wordt dat deze snel in de oude staat worden hersteld. Opnieuw is gewezen op de wens eenrichtingsverkeer in te stellen op de weg Onder de Bos tussen de Brandsweg en de Zandhuisweg.

Gepleit is tevens voor een fietspad langs de Randmeerweg om zo een betere en veiliger fietsroute te doen ontstaan langs het Veluwemeer. Fietsverkeer moet ook meer aandacht krijgen op de Varelseweg. Verkeer van en naar de vakantieparken kan dan via de Bredeweg en de Vreeweg rijden.

Men ziet graag dat het Molenpad onder de bebouwde kom van Hulshorst wordt gebracht met een maximum snelheid van dertig kilometer per uur. Aan de Weversweg wordt gevraagd een bord te plaatsen die mensen attent maakt op de aanwezigheid van veel kinderen en de daar gelegen speelterrein. Vooral door NL Post en bezorgdiensten wordt hier, zo wordt aangegeven, te hard gereden.

Foto: RTV Nunspeet. Betreft berm Molenpad Hulshorst