Laatste papierinzameling Driestwegkerk Nunspeet (Video) Update

Op 26 november 2019 werd de werkgroep Oost Europa van de Protestantse Gemeente Nunspeet geïnformeerd dat de regiogemeenten van de Noord Veluwe hadden besloten om geen gunning te doen voor de contractering van oud papier. Zaterdag 11 januari was de laatste (voorlopige) inzameldag van oud papier.

De werkgroep werd in een brief geadviseerd om de inzameling van oud papier te beëindigen. Sterk dalende marktprijzen zouden de oorzaak zijn van deze situatie. Al jaren wordt door zo’n 20 vrijwilligers oud papier ingezameld voor projecten in Oost-Europa. Nu, na zo’n 27 jaar is daar nu een einde aan gekomen. 

De werkgroep laat weten dat zij op dit moment aan het kijken zijn naar alternatieve inzamelingsacties maar hopen eerst op steun van de gemeente. Al vanaf 2012 steunt de werkgroep een naschools programma in Tirgusor in Roemenië. Met de opbrengsten van het oud papier zijn zij in staat om twintig zigeunerkinderen met dit naschools programma te ondersteunen. ‘Door het oud papier in te zamelen, zijn wij als werkgroep in staat om kinderen onderwijs te laten volgen. De cirkel van armoede en analfabetisme wordt hierdoor onderbroken. Als dit stopt kunnen wij de kinderen ook niet meer voorzien van die behoeftes.’ 

Het College van B&W zal zich op korte termijn buigen over deze situatie. Een woordvoerder van de gemeente Nunspeet laat weten, ‘Feit is wel dat de kiloprijs van oud-papier dusdanig laag is dat de oud papier inzameling voor goede doelen als deze op dit moment meer kost dan het opbrengt.’