Landgoed Erica

Het landgoed Erica kan niet, zoals gevraagd door het CDA,dienen als vervanging van de woningbouwplannen in het gebied ’t Hul Noord. De bescherming van de natuur staat dit in de weg, zo blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Koos Meijer (CDA). 

Inmiddels is er wel een hek geplaatst rond het landgoed en zijn alle deuren en ramen van het enig overgebleven gebouw Kraayenhorst dichtgetimmerd. De eigenaar heeft daarnaast een beveiligingsbedrijf ingehuurd om te voorkomen dat het pand opnieuw wordt gekraakt. Ook politie en boa’s van de gemeente Nunspeet houden regelmatig een oogje in het zeil.

Voor het college is het de vraag of tegemoet kan worden gekomen aan het idee van het CDA het pand onbewoonbaar te verklaren. De kans is groot dat het nog voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Dat er geen gas, licht en water is doet daar niet aan af.  Inmiddels is door de eigenaar wel een concept plan ingediend voor de herontwikkeling van het gebied.

De verwachting is dat er in 2020 een concreet plan op tafel komt. Omwonenden worden, zo zegt het college, regelmatig geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.