LHBTI-motie in Nunspeet

Komende donderdag wordt door PvdA GroenLinks Nunspeet een motie ingediend waarin de partij het college oproept om LHBTI-beleid te vormen. 

PvdA GroenLinks was de eerste en enige partij die LHBTI-ers op de politieke kaart zette. Nadat op 8 oktober 2018 de regenboogvlag aan burgemeester van de Weerd werd aangeboden, volgden talloze gesprekken met lokale LHBTI’ers en op 11 oktober een allereerste bijeenkomst voor raadsleden en de Nunspeetse LHBTI-gemeenschap. 

Sander Kouwenberg, burgerraadslid namens PvdA GroenLinks: “We hebben het onderwerp niet voor niets naar voren gebracht. We weten van de hogere depressie -en zelfmoordcijfers bij LHBTI-jongeren, we weten van ernstige eenzaamheid onder LHBTI-ouderen, we horen hier over pestgedrag op scholen en sportclubs, we kennen de slachtoffers van intimidatie en discriminatie die uit angst geen aangifte doen. En als dan blijkt dat bijna de helft van de Nunspeetse jongeren in een onderzoek aangeeft twee zoenende heren danwel dames als verkeerd te beschouwen, dan is het tijd voor concreet beleid en geen paragraaf in een startnotitie die daar niet voor bedoeld is. Dit gaat niet polariserend werken, immers: Nunspeetse LHBTI’ers willen Nunspeets LHBTI-beleid. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit alle gesprekken die we de afgelopen anderhalf jaar gevoerd hebben. Er bestaat vanzelfsprekend geen wonderpil die zorgt voor volledige acceptatie van LHBTI’ers, maar onze gemeente beschikt over genoeg mogelijkheden en instrumenten om de acceptatie en veiligheid van deze gemeenschap te vergroten. Onze gemeente staat in nauw contact met de welzijnsorganisaties, de ouderenorganisaties, het sociaal -en straatwerk, de sportverenigingen én verzorgd lespakketten voor scholen. Wij kunnen dus concreet iets betekenen!”

Tijdens de laatste commissievergadering werd door een tweetal partijen geopperd om LHBTI’ers op te nemen in de startnotitie Lokale Inclusie, maar zowel PvdA GroenLinks als wethouder van den Berg waren eenduidig. Kouwenberg: “Deze startnotitie dient om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Gelukkig was de wethouder het met ons eens dat dit geen vangnet moet worden voor verschillende groepen met problematiek. Als we écht iets voor Nunspeetse LHBTI’ers willen betekenen, dan zal hier specifiek beleid voor gemaakt moeten worden.” 

PvdA GroenLinks ontving veel schriftelijke en mondelinge steun vanuit de Nunspeetse LHBTI-gemeenschap. Kouwenberg: “De bijval was overweldigend. Men staat massaal achter het durven benoemen van de Nunspeetse LHBTI’ers en het oproepen tot specifiek beleid. Men wil niet worden weggestopt in een paragraafje. Voorafgaand aan de raadsvergadering op 19 december komen Nunspeetse LHBTI’ers om 19.00 uur bijeen op het marktplein in Nunspeet om vervolgens gezamenlijk de raadsvergadering bij te wonen. Een ieder die ons initiatief steunt is van harte welkom. We gaan er vanuit dat de gemeenteraad luistert naar de oproep van de Nunspeetse LHBTI-gemeenschap.”