Mogelijk cameratoezicht op openbare plaatsen in Nunspeet

Publiek cameratoezicht richt zich op openbare plaatsen voor de handhaving van de openbare orde. In Nunspeet is tot op heden geen gebruik gemaakt van publiek cameratoezicht. Mogelijk komt daar verandering in.

Door de leiding van het politieteam Veluwe Noord is aangegeven dat het criminaliteitsbeeld en de politiecijfers de noodzaak van publiek cameratoezicht niet ondersteunen. Vanuit de politie wordt dan ook afgewacht of de gemeente Nunspeet bereid is te investeren in cameratoezicht.

Toch is er aanleiding om hierover bestuurlijk een standpunt te bepalen. Voor het inzetten van publiek cameratoezicht zijn de Dorpsstraat, Stationslaan en stationsomgeving (waaronder het Transferium) mogelijke openbare plaatsen waar cameratoezicht kan worden ingevoerd.

Donderdag 12 maart aanstaande is hier een vergadering over waarbij ook de teamleiding politie Veluwe Noord aanwezig zal zijn.