Mogelijk opslagvoorziening Stella aan de Ronding in Nunspeet

Stella Fietsen heeft tijdens de laatste uitbreiding van het pand aan de Oosteinderweg een kelder gerealiseerd voor het opslaan van accu’s. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing is de opslag van accu’s in deze kelder geen wenselijke situatie, zo laat de gemeente Nunspeet weten.

De kelder voldoet aan de eisen die wet- en regelgeving daaraan stellen. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing was opslag in een kelder echter geen wenselijke situatie. Ondanks aanvullende maatregelen in de kelder is de brandweer akkoord gegaan, maar het was nog steeds geen wenselijke situatie. Vervolgens heeft Stella ervoor gekozen om de opslag van de accu’s in de kelder niet door te laten gaan en te kiezen voor een externe opslagvoorziening elders op industrieterrein de Kolk.

Naar aanleiding van de Stella-brand vorig jaar is er besloten om een tijdelijke opslag te creëren naast het Stella-pand aan de Oosteinderweg in Nunspeet. Daar liggen op dit moment nieuwe accu’s opgeslagen in zeecontainers en worden uit voorzorg dagelijks gekoeld met water. Het bedrijf heeft speciaal een investering gedaan om een puls aan te leggen. Het water wordt over de containers heen gesproeid en vervolgens zakt het grondwater direct weer in de grond en wordt het opnieuw opgepompt en dus hergebruikt. Daan van Renselaar, mede-eigenaar van het Nunspeetse bedrijf, laat in een reactie aan RTV Nunspeet weten dat zij er echt alles aan doen om de natuur zo min mogelijk te belasten en maken daarom geen gebruik van leidingwater.

Het vergunningentraject bij de gemeente Nunspeet voor de nieuwe opslagvoorzieningen aan de Ronding in Nunspeet is inmiddels in gang gezet.