Naturalisatieceremonie; welkom in Nunspeet

Op donderdag 12 december a.s. is er in Nunspeet een feestelijke bijeenkomst in het kader van de  Landelijke Naturalisatiedag. Op deze dag worden in alle gemeenten de mensen die het afgelopen jaar het Nederlanderschap hebben verkregen, in het zonnetje gezet. In Nunspeet zijn 26 personen dit jaar genaturaliseerd tot Nederlander. Zij zijn door burgemeester Van de Weerd uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis, in het bijzijn van hun familie/naasten. De bijeenkomst wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Naturalisatieceremonie

Om het verkrijgen van het Nederlanderschap op een passende manier af te ronden, heeft de regering hiervoor een speciale ceremonie ingevoerd. Deze ceremonie geeft de bijzondere band aan die door de naturalisatie ontstaat tussen de nieuwe staatsburger en Nederland. Ook is het een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met de naturalisatie alle rechten en plichten krijgt en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Het bijwonen van de naturalisatieceremonie is verplicht. Iemand krijgt pas na deelname aan deze bijeenkomst en na het afleggen van de verklaring van verbondenheid het Nederlanderschap, en kan daarna een Nederlands paspoort aanvragen. Alle betrokken personen hebben in het afgelopen jaar deze verplichte ceremonie bijgewoond. Het gaat om mensen uit Iran, Pakistan, Polen, Groot-Brittannië, Syrië, Filipijnen, Spanje, Argentinië en Somalië.

Landelijke naturalisatiedag

Naast de verplichte persoonlijke naturalisatieceremonie is er ook de Landelijke Naturalisatiedag. Op deze dag worden alle mensen die in het afgelopen jaar het Nederlanderschap hebben verkregen, nogmaals uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks op of rond 15 december, Koninkrijksdag, georganiseerd. In Nunspeet wordt deze dag dit jaar op 12 december a.s. gehouden. De personen die afgelopen jaar in Nunspeet zijn genaturaliseerd worden in het bijzijn van hun familie/naasten dan welkom geheten en feestelijk onthaald in het gemeentehuis.