Nestlé wil twee melktanks aan de Laan erbij

Foto: RTV Nunspeet

Het college van B&W in Nunspeet wil het verzoek van de Nestlé om twee melktanks te realiseren aan de Laan 110 in Nunspeet inwilligen.

De maximale bouwhoogte van de melktanks overschrijdt de toegestane bouw-hoogte zoals opgenomen in het bestemmingsplan. Daarin staat dat een nokhoogte van 10 meter is toegestaan. De tanks zijn 14 meter hoog maar stedenbouwkundig zijn er geen problemen om medewerking te verlenen zo is terug te vinden in de Besluitenlijst.

Wel is het nog wachten op goedkeuring van de omgevingsvergunning door Gedeputeerde Staten van Gelderland. De melktanks worden dan centraal binnen het bedrijvencomplex geplaatst op een plek met meerdere tanks. Daarnaast wordt het omringd door bebouwing. De plaatsing en hoogte hebben weinig of geen invloed op de omgeving, aldus het college. Om die reden wil B&W een verklaring van geen bedenkingen afgeven.