Nieuw project ouderen huisvesting in Elspeet

Foto: Sandra Dijkgraaf RTV Nunspeet

Onder auspiciën van de Stichting Linquenda Domus is in Elspeet een nieuwbouwproject gestart voor huisvesting van ouderen. De stichting, opgericht in 2013,  bouwt woningen voor ouderen in eigen sfeer.

Daarbij gaat het om zelfstandig wonen, maar niet alleen en in de omgeving van kerk en winkels. Dat houdt in dat er nauwe betrokkenheid zal zijn met lokale kerken, waarbij de stichting verwant is aan de Gereformeerde Gemeenten Nederland en aanpalende kerkverbanden. Daarbij wordt ondersteuning verleend door lokale werkgroepen om lokaal draagvlak en onderlinge verbondenheid te creëren. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere zorginstellingen. Ook houdt de stichting zich bezig met tijdelijke opvang, logeervoorzieningen en zelfstandig wonen voor personen met ambulante begeleiding.

Foto: Sandra Dijkgraaf RTV Nunspeet

Het nieuwe woonproject in Elspeet behelst 19 appartementen, 7 rijwoningen, 1 twee-onder-een kap en een vrijstaande woning. De woningen worden gebouwd aan de Jonkvrouw Van Eysingahof in Elspeet. Deze jonkvrouw is onder kunstschilders beter bekend als Irma van Eysinga. Ook het Noord-Veluws Museum heeft tijdens een gehouden tentoonstelling aandacht besteed aan deze vrouwelijke schilder van de Veluwe. Ze woonde en schilderde vele jaren in Elspeet en wordt door de straatnaamgeving geëerd.