Onderzoek Burgerpeiling – uitkomsten

De gemeente Nunspeet heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Daarbij is de mening van inwoners gevraagd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn onlangs bekend gemaakt.

De gemeente is met deze uitkomsten aan de slag gegaan en heeft een Plan van Aanpak geschreven. Dit Plan van Aanpak geeft inzicht in wat de gemeente op de verschillende onderwerpen al doet en nog gaat doen om de dienstverlening voor de inwoners nog beter te maken. Volgend jaar na de zomer evalueert de gemeente in hoeverre de acties in het
Plan van Aanpak zijn gerealiseerd.

Het rapport Burgerpeiling en bijbehorend Plan van Aanpak zijn op de website van de gemeente Nunspeet in te zien en te downloaden.