Onderzoek naar alternatieve locatie laadpalen

Er wordt niet zonder meer ingegaan op het verzoek van een bewoner van de Troelstrastraat een laadpaal te mogen plaatsen op een openbare parkeerplaats aan de Heemskerklaan.

Het college van burgemeester en wethouders wil dat eerst wordt onderzocht of er alternatieve locaties beschikbaar zijn. Aan de hand van de uitkomst van dat onderzoek wordt bekeken of de wens van de Nunspeter wordt ingevuld of dat er twee laadpalen op de gevonden alternatieve locatie worden geplaatst. Het verzoek is, namens de betrokken bewoner, ingediend door Allegro.

In het betreffende deel van de Oenenburg zijn nog geen openbare laadpalen. Het ambtelijk apparaat vond de aangedragen plek wel aantrekkelijk gezien de strategische ligging dichtbij de kruising van de Heemskerklaan en de Gerbrandystraat. En daardoor goed bereikbaar voor mensen die hun auto elektrisch willen opladen. De beweegredenen voor het college eerst te zoeken naar een alternatieve locatie zijn niet bekend.