Opening expositie Cornelis de Bruin

Foto: RTV Nunspeet

Opnieuw toont de Rabozaal in het Noord-Veluws Museum een interessante expositie. Onder de titel ,,Cornelis de Bruin, veelzijdig expressionist” worden prachtige werken getoond van deze schilder, tevens keramist.

De opening werd verricht door kleinzoon Hans de Bruin, die evenals verzamelaar Bert Kleinmeijer meerdere schilderijen in bruikleen had gegeven. In zijn toespraak ging Hans de  Bruin nader in op het leven en werken van zijn grootvader. Na zijn pensionering is hij zich er meer in gaan verdiepen en kwam hij ook in het bezit van meer schilderijen en keramiek werken van zijn grootvader. Cornelis de Bruin wordt gezien als een kleine meester van de Haagse School. Naast het schilderen heeft hij ook veel met keramiek gewerkt en mooie beelden vervaardigd. De speurtocht van kleinzoon Hans de Bruin heeft ook geleid tot het samenstellen van een boek over zijn grootvader. Cornelis de Bruin was al heel jong wees en wilde al vroeg schilder worden. Dat was bijzonder aangezien hij uit een eenvoudig gezin kwam met elf kinderen. Toch is het hem gelukt om er uiteindelijk zijn bestaan van te maken en zijn gezin ervan te onderhouden. Hij beperkte zich niet tot het schilderen maar ontwikkelde zich ook tot keramist, plateelschilder, ontwerper, illustrator, graficus en tekenaar. Kleinzoon Hans de Bruin: ,,Ik ben dan ook vereerd dat nu de werken van mijn grootvader hier in het Noord-Veluws Museum ten toon gesteld worden”.

De expositie duurt van 11 juli tot en met 25 oktober 2020.