Opnieuw verzoek van Florion voor nieuwe school

Foto: Pixabay

Voor het Plan van nieuwe scholen 2020-2022 heeft Florion een verzoek ingediend voor het stichten van een school voor Primair Onderwijs in 2020. In 2019 is dit verzoek door de gemeenteraad afgewezen. Florion heeft tegen deze afwijzing administratief beroep ingediend.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft beslist om het administratief beroep van Florion tegen de afwijzing gegrond te verklaren en het eerder genomen raadsbesluit te vernietigen. Tevens heeft DUO beslist dat de aangevraagde nieuwe school op het eerst volgende Plan van nieuwe scholen geplaatst moet worden. In de vergadering van juni zal de raad dit op de agenda plaatsen.