Oud en Nieuw vieren in Hulshorst

Met als thema ‘Mooi, dai d’r bin’ wordt in de nacht van oud en nieuw door het comité Oud en Nieuw in Hulshorst weer de mogelijkheid elkaar als dorpsgenoten de beste wensen te doen toekomen. Al is de ervaring dat ook veel mensen van buiten Hulshorst, en dan vooral jeugd, het feest weten te vinden in de tent aan de Harderwijkerweg.

Het is voor de vierde keer dat het feest wordt gehouden in de tent op het terrein van de familie De Zwaan aan de Harderwijk. In het verleden werden er tijdens de jaarwisselingen de nodige vernielingen aangericht in Hulshorst. Het werd zelfs zo erg dat de mobiele eenheid paraat werd gehouden om bij ongeregeldheden snel uit te kunnen rukken. Het organiserend comité is blij dat er sinds het feest wordt gehouden geen enkele keer meer sprake is geweest van vernielingen.

Het afschieten van vuurwerk en het stoken van een vuurtje gebeurt niet bij de tent. Gevraagd wordt aan bezoekers dan ook geen vuurwerk mee te nemen. De tent wordt bewust op het terrein van de familie De Zwaan geplaatst omdat het buiten de bebouwde kom ligt en mogelijke overlast daarmee wordt voorkomen.

Het comité wil de toegang laagdrempelig houden. De entree bedraagt tien euro, onder de veertien jaar mag men gratis naar binnen. Naast een hapje en drankje kan worden genoten van het optreden van dj Fred. De leden van het comité vinden dat hij enorm goed inspeelt, ook op de wensen van jeugd en jongeren waarmee het voor alle leeftijdsgroepen een waar feest wordt.

Er wordt een streng 18+ beleid gevoerd. Dat betekent dat er aan jongeren onder die leeftijd beslist geen alcohol wordt geschonken. Via polsbandjes wordt dat gecontroleerd. Het is ook één van de eisen die de gemeente Nunspeet stelt aan de vergunning. Zoals de gemeente ook een financiële bijdrage levert aan het feest en blij is dat er geen vuur wordt gestoken of vuurwerk afgestoken. Iedereen wordt gevraagd om een legitimatiebewijs mee te nemen in verband met de leeftijdsgrens.

Door de entree laag te houden wordt geprobeerd iedereen van de straat te houden. Dat is één van de punten waarom het comité veel tijd en energie steekt in het organiseren van het feest. Na de evaluatie wordt in september altijd begonnen met de voorbereiding van het feest dat is van 00:30 tot 04:00 uur.

Dat de prijs laag kan worden gehouden is mede te danken aan sponsoren. Al hebben de leden van het comité er aanvankelijk zelf geld in gestoken om het feest van de grond te tillen. In totaal zijn er tweehonderd kaarten beschikbaar met als motto ‘op is op.’ Wie nog geen kaartje heeft en toch graag het feest wil bijwonen kan altijd nog een toegangsbewijs bemachtigen bij het benzinestation Tinq/OK aan het begin van de Schotweg en via Facebook: oud en nieuw feest Hulshorst.

Om verder te noteren: het Oogstfeest is in 2020 vrijdag 26 juni. De organisatie daarvan wordt door hetzelfde comité georganiseerd.