Overleg over veiligheid Elspeterweg

Foto: RTV Nunspeet

Op 10 september 2019 besloot het college om in gesprek te gaan met de provincie Gelderland over de mogelijk te treffen maatregelen, inclusief een rotonde bij Halfweg, om wildaanrijdingen terug te dringen.

Op 5 November 2019 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden over de problematiek. Voorgesteld wordt om bestuurlijk in overleg te treden met de provincie Gelderland over (een combinatie van) maatregelen om aanrijdingen met wild terug te dringen op de provinciale weg (N310) tussen de rijksweg A28 en de kern Elspeet.

De wethouders Storteboom en Groothuis zullen het college vertegenwoordiger bij dit bestuurlijk overleg.

Afslag bij Halfweg Foto: RTV Nunspeet
Afslag bij Halfweg   Foto: RTV Nunspeet