Parkeerverbodszone in Molenbeek

Om onduidelijkheid betreffende parkeren te voorkomen zal in Molenbeek 1 een parkeerverbodszone worden ingesteld. De wijk Molenbeek fase 1 nadert zijn voltooiing. In deze nieuwe woonwijk zijn overal parkeerplaatsen in de openbare ruimte aangelegd.

Het is de bedoeling dat er in de openbare ruimte uitsluitend op deze parkeerplaatsen geparkeerd wordt en niet daarbuiten op andere weggedeelten en/of voetpaden. Dit voorkomt onduidelijkheid en onvrede waar wel en niet de auto kan worden gestald. Met het instellen van deze verbodszone wordt tevens voorkomen dat op allerlei plaatsen verbodsborden moeten worden geplaatst. Nu kan worden volstaan met borden aan het begin van de woonwijk en kan het voor iedereen duidelijk zijn dat niet buiten de parkeervakken, die overal duidelijk zijn aangegeven,  mag worden geparkeerd.