Petitie voor verdwijnen aangepast zwembad van Philadelphia

Ze voelen zich in de steek gelaten. Ouders van meervoudig gehandicapte kinderen op de Veluwe maken zich grote zorgen, want het aangepaste zwembad van Philadelphia bij Vierhouten gaat per 1 mei verdwijnen en er is geen alternatief. Daarom zijn ouders een petitie gestart om de zaak voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Jos Sophie is één van de gebruikers van het zwembad van Philadephia dat dicht gaat. Haar moeder Bep Timmer is boos: ‘We zijn boos, verontwaardigd, noem het allemaal maar, omdat een geweldige beweegvoorziening voor mensen met een verstandelijk beperking gaat verdwijnen. Er is nu in de hele regio geen voorzienig meer voor ze om te kunnen zwemmen.’

Meerdere ouders geven aan dat ze zich in de steek gelaten voelen door Philadelhia. Ook Wim de Haas, de vader van Bas, is op z’n zachts gezegd niet blij. Zijn zoon zit in een rolstoel en kan alléén in het bad van Philadelphia zwemmen.

Ook hij is boos en over de communicatie van Philadelphia is hij al helemaal niet te spreken: ‘Tussen neus en lippen door wordt het ons even medegedeeld.’, legt hij uit. ‘Ze laten ons letterlijk zwemmen.’

Reactie

Philadelphia laat in een schriftelijke reactie het volgende weten:

‘Ons voorgenomen besluit om het zwembad te sluiten heeft veel losgemaakt. Wij begrijpen en voelen de teleurstelling. Ook horen we geluiden uit de gemeente dat ze met ons mee willen denken over oplossingen voor de mensen die dit zwembad gebruiken. Wij gaan hierover graag in gesprek om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst en of er alternatieven zijn voor bewoners voor wie het zwembad vooral een recreatieve en bewegingsfunctie heeft. Zeker is wel dat we een therapie bad gaan realiseren. Dat is belangrijk voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.’

Verrast

Maar ook de gemeente Nunspeet is verrast door de beslissing van Philadelphia zegt wethouder Mark van de Bunte van Gemeentebelang. De wethouder hoopt dat de doelgroep in een nieuw zwembad dat nog moet worden gebouwd terecht kan: ‘Een doelgroepenbad dat groter is, 8 bij 15 meter met een verstelbare bodem. Dus in principe zouden ze daar terecht kunnen. Dat bad is voor jongeren, senioren, maar ook aangepast zwemmen is mogelijk. Dat zou in het nieuwe zwembad een mooie plek kunnen krijgen.’

Maar dat nieuwe zwembad moet nog worden gebouwd en is volgens de ouders niet geschikt voor de kwetsbare doelgroep. Ze zijn daarom niet gerustgesteld. Zo moet Bas, de zoon van Wim de Haas, bijvoorbeeld gebruik maken van een speciale tilconstructie. Die  komt er volgens De Haas niet in het nieuwe zwembad: ‘Dat zou gewoon inhouden dat het zwemmen voor Bas na 33 jaar ophoudt te bestaan.’

Petitie

‘We voelen ons niet gehoord en we hebben geen vertrouwen in de lokale politiek’, vult Bep Timmer aan. ‘We zijn daarom een petitie gestart. We willen dat de Tweede Kamer op de hoogte is van wat hier speelt.’

De petitie waarin de ouders aandacht willen vragen in Den Haag staat hier