Plan Marktstraat in de wacht

Op dit moment zegt alleen de fractie van de SGP volmondig
ja tegen de bouw van 21 appartementen op de plek van het oude
postkantoor.

Bij de overige partijen bestaan veel vraagtekens of wel
akkoord moet worden gegaan met het plan dat ook op verzet mag rekenen
van veel omwonenden.

De kritiek richt zit onder meer tegen de hoogte van het gebouw. Zo
vinden fracties dat in het verleden is gezegd dat er een gebouw van
twee bouwlagen met kap mag komen terwijl het plan nu voorziet in drie
bouwlagen met kap.

Ook het tekort aan parkeerplaatsen speelt een rol. Volgens de
parkeernorm kunnen er vijftien parkeerplaatsen te weinig worden
aangelegd. Het college van burgemeester en wethouders wil de
initiatiefnemer de mogelijkheid bieden dit tekort af te kopen door het
storten van gelden in het parkeerfonds. Dat geld kan dan weer worden
besteed aan onderhoud van parkeerplaatsen.

Het aanleggen van een parkeerkelder is te duur om de bouw exploitabel
haalbaar te houden. André Timmerman (PvdA/GroenLinks en Koos Meijer
(CDA) vinden het vreemd dat wethouder Jaap Groothuis met dit argument
komt. Vooral Meijer vindt dat de gemeente dit gewoon moet eisen.

Getwijfeld wordt of de belangen van dieren voldoende is meegewogen.
Waar onderzoeken aangeven dat er geen diersoorten verblijven heeft
Meijer meerdere eekhoorns met eigen ogen waargenomen tijdens zijn
bezoek aan omwonenden. Ook Corrie Jansen (Gemeentebelang) vraagt zich
af of voldoende is gekeken naar de aanwezigheid van eekhoorns en
vleermuizen. Zij geeft aan dat haar fractie op dit moment tegen het
afgeven van de benodigde verklaring van geen bedenkingen is.

Wethouder Groothuis zegt dat er meerdere initiatieven zijn geweest
voor de invulling van de locatie van het oude postkantoor. Deze hebben
geen doorgang gevonden omdat ze financieel niet haalbaar bleken. Hij
vindt het te kort door de bocht om te zeggen tegen de initiatiefnemer
leg een parkeerkelder aan en laat anders het gebouw maar staan.

Volgens hem biedt het gebied nu een verrommelde aanblik en is het
college blij dat er nu, in hun ogen, acceptabel plan ligt. Niet al
dreigement bedoeld maar om de realiteit aan te geven zegt Groothuis
dat op grond van de huidige bestemming er een gebouw van twaalf meter
hoog mag komen, zonder dat dit kan worden afgewezen omdat het als te
kolossaal wordt ervaren.

De rij bomen in de Markstraat blijven staan zo zegt de wethouder. Deze
staan ook op gemeentegrond. Of een oude eik op de monumentenlijst komt
vindt hij een zaak van de raad zelf. Op dit moment wordt gewerkt aan
een nieuwe lijst van monumentale bomen. Daar hoort de vraag bij of de
eik al dan niet een monument is.

Omwonenden vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord, gespreksverslagen
niet juist zijn weergegeven en hun belangen te gemakkelijk terzijde
worden geschoven.