Plannen herinrichten Edzard Koningpark gepresenteerd

Foto: RTV Nunspeet

Zaterdag 7 maart werden in de Ontmoeting de plannen gepresenteerd voor het herinrichten van het Edzard Koningpark.

Veel buurtbewoners waren gekomen om het resultaat te vernemen van het werk van de werkgroep, die de plannen samen met de gemeente heeft ontwikkeld. In oktober 2019 is de projectgroep gestart onder leiding van Gerrit Dijkeman van Spectrum. Eerst werden de leden van de werkgroep voorgesteld, waarna een tweetal leden van de werkgroep informatie gaven over het proces. Er is veel gepraat en hard gewerkt om tot deze presentatie te kunnen komen. Aanvankelijk werd gewerkt met een drietal varianten om uiteindelijk toch op dit ene plan uit te komen.

Inhoudelijk ging Herman Vierhout, namens de gemeente, aan de hand van beelden, nader in op het nu gepresenteerde plan. De tekening van het plan was zichtbaar gemaakt zodat de bezoekers ervan kennis konden nemen en aanvullende vragen konden stellen. Er waren nog enkele onderdelen voor discussie vatbaar. Opmerkingen van de buurtbewoners zullen alsnog worden meegenomen om het plan definitief te maken, zodat het Edward Koningpark weer een aantrekkelijk park wordt.

 

 

Foto: RTV Nunspeet
Foto: RTV Nunspeet
Foto: RTV Nunspeet